silbertool®

silbertool® er det første gjengeverktøyet som gjenoppretter gjenger uten å skjære bort skadet matriale.

Vårt sortiment

Skjæreverktøy

Gjengeverktøy

Spennvertøy

Måleverktøy

Håndverktøy